Proizvodi

 

JONOIZMENJIVAČI

Za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških procesa, zahteva se apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Takva voda se dobija postupkom demineralizacije. Jonoizmenjivač je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijskih spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli. Jonoizmenjivačke smole u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH).

U standardnoj varijanti demineralizatori su dvokolonski i sastoje se od katjonske i anjonske kolone, a za dobijanje izuzetno čiste demineralizovane vode može se dodati i treća, tzv. "mešana" kolona, koja odstranjuje i preostale tragove elektrolita i podešava pH vrednost na neutralnu.

Demineralizovana voda, pored procesne vode u kotlovskim postrojenjima se koristiti još i u:
1. pripremi KGH voda ( grejanje, hlađenje)
2. proizvodnji kućne hemije
3. proizvodnji napitaka (sokova, gaziranih pića)
4. laboratorijima za pravljenje farmaceutskih preparata
5. elektro industriji

Kvalitet sirove vode na ulazu u demineralizator mora biti najmanje jednak kvalitetu vode za piće. Temperatura ulazne vode se kreće u granicama +5°C do +50°C, dok radni pritisak iznosi 6 bara. Ukoliko to nije slučaj, neophodno je instalirati odgovarajući pred tretman vode pre demineralizacije.

Unutrašnje površine posuda su zaštićene od korozije "epoksi premazom" atestiranim za prehrambenu industriju ili gumirane EBONIT gumom sa vulkanizacijom u autoklavu, a spoljne površine su obojene primarnom i završnom bojom.

Omekšivač vode se sastoji od posude omekšivača kao i posuda za regenerant. Posude su cilindrične vertikalne, izrađene od čeličnog lima. U donjem delu posude omekšivača ugrađena je perforirana ploča sa diznama koje zadržavaju jonoizmenjivačku masu, a propuštaju vodu.

alternative alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative