Oprema

BBD GROUP u saradnji sa renomiranim svetskim kompanijama uvodi napredna tehnološka rešenja za tretman vode i ima u ponudi opremu za industrijska postrojenja i komunalne objekte. Za tržište Balkana ekskluzivno zastupamo eminentne internacionalne kompanije za rešenja i opremu za tretman vode i vazduha, pripremu vode i tretman otpadne vode.