Proizvodi

 

FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM

BBD Group može kupcima da ponudi mobilne ili stacionarne filtere sa aktivnim ugljem i to:
- Filtere sa aktivnim ugljem za tretman vode za piće, procesne vode, otpadne vode i industrijske vode.
- Filtere sa aktivnim ugljem za tretman vazduha/gasa iz procesne i hemijske industrije.

Naši inženjeri mogu kupcima da obezbede:
- Optimalna tehnička rešenja prema projektnom zadatku kupca
- Projektovanje filtera prema AD2000 Merkblatt-u ili standardu EN13445
- Konstruisanje i proizvodnju filtera prema standardu EN13445
- Anti-korozivnu zaštitu filtera (gumiranje ili epoksid premazi) prema standardu EN14879-4
- Tehničku kontrolu i inspekciju izrade filtera
- Atestno – tehničku dokumentaciju filtera
- CE ili AAA znak
- TÜV kontrolu izrade filtera
- Usluge transporta filtera do lokacije koju kupac zahteva

Filteri su opremljeni sa svim neophodnim priključcima (sa prirubnicama ili navojnim vezama) koji obezbeđuju njegov pouzdan rad i održavanje (priključci za ventil sigurnosti, manometar, uzimanje uzoraka, dišni ventil...). Prema zahtevu kupca filteri mogu biti opremljeni sa cevnim sistemom (montira se na ulazni/izlazni priključak),revizionim staklom i filter zvezdom sa filter rukama.

U zavisnosti od namene filteri se mogu dimenzionisati prema sledećim radnim uslovima: pritisak od 2 do 10 bar i temperature 20ºC do 50ºC.

Filteri sa aktivnim ugljem mogu biti proizvedeni od:
- Ugljeničnog čelika (S235JR, S355JR, P256GH)
- Nerđajućeg čelika (X5CrNi18-10, X5CrNiMo17-12-2)

Filteri koji se proizvode od ugljeničnog čelika zaštićeni su slojem epoksid premaza sa unutrašnje(min 300 mikrona) i spoljašnje strane (min 120 mikrona).Ukoliko se filteri koriste u prehrambenoj industriji premazi imaju sertifikate za upotrebu prema zahtevima prehrambene industrije. Unutrašnje površine filtera je moguće gumirati ebonit gumom debljine do 5mm.

alternative alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative