Termalna hidroliza pre anaerobne digestije

1. Iz jedinica za primarni i sekundarni tretman postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, sirovi kanalizacioni mulj se sakuplja i odvodnjava do 16-18% suve materije. Ovaj zgusnuti mulj se neprekidno unosi u pulper.
2. Iz pulpera, topli mulj se neprekidno dovodi u reaktore, u sekvencijalnom procesu koji obezbeđuje zatvorene gomile mulja u svakom reaktoru.
3. Iz reaktora, sada sterilisani mulj se brzo prenosi u fleš rezervoar, koji radi na atmosferskom pritisku. Nagli pad pritiska dovodi do značajnog uništavanja ćelija organske materije u kanalizacionom mulju.
4. Napuštajući fleš rezervoar, mulj se hladi do tipične temperature za anaerobnu digestiju, delom dodavanjem vode za razblaživanje, a delom u izmenjivačima toplote. Zatim se ubacuje u anaerobne digestore
5. Krajnji proizvod nakon anaerobne digestije je sterilisan i ispunjava najstrože propise za tretman organskog otpada. Rezultat su biočvrste materije odličnog kvaliteta koje se mogu primeniti na zemljištu.

Prednosti

Kada se primenjuje pre anaerobne digestije, termalna hidroliza ima sledeće prednosti:
- Značajno poboljšava biorazgradljivost aktivnog mulja
- Omogućava značajno veće stope punjenja što rezultira manjim postrojenjima za digestiju. Ovo može uštedeti ogromne količine u početnim kapitalnim investicijama u ekspanziji braunfilda, projektima obnove digestora i grinfild projektima
- Povećava brzinu proizvodnje biogasa
- Sterilizira mulj dajući biočvrste materije bez patogena sa slabim mirisom
- Značajno smanjuje potrebe za sušenjem i drugim termičkim procesima

Nazad