TRETMAN OTPADNIH VODA

Kvalitet našeg života u budućnosti će u mnogom zavisiti od količine ispravne vode. Kao najosnovniji izvor života voda se nemilice troši i zagađuje. Da bi se ovaj trend zaustavio, preduzimaju se opsežne mere i ulažu velika sredstva kako bi se u prirodu vratila čista nezagađena voda.

Zato je cilj BBD Group da podigne svest o potrebi prečišćavanja voda, gde voda kao osnovni životni resurs zauzima strateško mesto u našem poslovanju. Nema jedinstvenog sistema obrade otpadnih voda jer svaka otpadna voda ima posebne karakteristike, što se posebno odnosi na industrijske otpadne vode.

Proces obrade otpadnih voda varira od jednostavnih rezervoara, oslanjajući se isključivo na sedimentaciju, do rafiniranih procesa obrade sa naprednom biološkom obradom kakvu danas poznajemo.

Prerada ima za cilj smanjenje zagađenja sadržanog u otpadnim vodama. Primenom znanja i iskustava stečenih na velikom broju projekata u mogućnosti smo Vam ponuditi rešenja i za najkompleksnije zahteve.

U oblasti tretmana industrijskih i komunalnih otpadnih voda pružamo sledeće vrste usluga:
  - Analiza postojećeg stanja na terenu
  - Izrada tehničkog rešenja - ponude
  - Izrada kompletne projektne dokumentacije
  - Proizvodnja i nabavka opreme
  - Montaža i puštanje u rad
  - Uputstva za korišćenje i održavanje
  - Obuka rukovaoca
  - Servis u garantnom i vangarantnom periodu

alternative

 

TRETMAN OTPADNIH VODA ZA KOMUNALNA POSTROJENJA

Inovacija, održivost i podrška ključne reči su u našoj misiji. Cilj nam je da primenjujemo inovativna rešenja sa našim proverenim tehnikama i tehnologijama. Naša strast za zaštitom životne sredine nas motiviše da proizvodimo i ugrađujemo ekonomične proizvode koji zahtevaju minimalno godišnje održavanje.

Naš nivo stručnosti i posvećenost garantuje samo najbolje, najpouzdanije proizvode i usluge – pružajući tržištu vrhunsko rešenje za tretman otpadnih voda u komunalnim postrojenjima.

alternative
alternative

O Arginti

Arginta je deo Arginta Group, kompanije za proizvodnju proizvoda visoke dodate vrednosti, koja se od 1991. godine bavi preradom metala. Poslove tretmana vode i upravljanja otpadom kompanija je pokrenula 1995. godine, dok se od 2009. godine bavi još jednom oblasti – obnovljivom energijom. Prioritet kompanije je da obezbedi proizvode najboljeg kvaliteta i pouzdanost za svoje kupce.

Upravljanje vodama

Glavna oblast poslovanja Arginte je upravljanje vodama: kanalizacionim sistemima, prečišćavanjem otpadnih voda i mulja, prečišćavanjem i snabdevanjem vodom. tokom 20 godina , realizovala je više od 130 projekata za upravljanje vodom. Od toga 46 su projekti rekonstrukcije i izgradnje postrojenja za preradu vode, koji su u skladu sa savremenim tehnologijama.
u oblasti kanalizacionih sistema, prečišćavanja otpadnih voda i mulja, kao i prečišćavanja i snabdevanja vodom, Arginta pruža sledeće
- tehnološka procena inženjering infrastrukture
- odabir kompleksa, projektovanje i implementacija tehnologije
- upravljanje i izvršenje projekata po sistemu „ključ u ruke“
- proizvodnja, nabavka i instalacija tehnološke opreme
- pokretanje i puštanje u rad tehnološkog procesa
- tehničko održavanje i popravka opreme
- ekspertiza projekata

Proizvodi i usluge

Prečišćavanje voda

Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) različitih veličina i tipova


- Postrojenja za tretman podzemnih pitkih voda

- Postrojenja za tretman površinskih pitkih voda

- Industrijska postrojenja za prečišćavanje voda

Tretman mulja

Projektovanje, izgradnja ili rekonstrukcija različitih veličina i tipova postrojenja za tretman mulja


- Ugušćivanje i obezvodnjavanje mulja

- Digestija mulja i zelena energija iz biogasa

- Dezintegracija mulja Sušenje i spaljivanje mulja

- Kompostiranje mulja

- Ostale tehnologije tretmana mulja

Tretmani otpadnih voda

Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija različitih veličina i tipova postrojenja za preradu otpadnih voda (PPOV)


- Konvencionalna PPOV

- Kompaktna PPOV

- Ultra kompaktna PPOV

- Druge tehnologije

Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija crpnih stanica za vodu i otpadne vode različitih veličina i tipova

Crpne stanice

- Crpne stanice za otpadne vode

- Crpne stanice za mulj

- Crpne buster stanice

- Podzemni bunari

Obnovljiva energija

Prateći principe održivog razvoja Arginta izvodi projekte tretmana mulja sa proizvodnjom biogasa. Pored opreme za zgušnjavanje i odvodnjavanje mulja vrši i projektovanje, izbor i puštanje u rad opreme za digestiju i sušenje mulja. Argintina kogeneracijska postrojenja proizvode do 650 kW električne energije

Primeri izvedenih projekata

alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative