PRIPREMA VODA

U saradnji sa partnerima BBD GROUP se bavi projektovanjem, montažom i puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje vode, po sistemu „ključ u ruke“, kao i prodajom pojedinačnih komponenata sistema za tretman vode. Primenom savremenih tehnologije izrađujemo postrojenja za pripremu vode za industrijske procese i komunalne potrebe različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja. Sektor tretmana voda u okviru BBD GROUP-a je u potpunosti opremljen da odgovori na sve zahteve investitora, implementirajući najsavremenija tehnička i tehnološka rešenja. U oblasti tretmana industrijskih i komunalnih otpadnih voda pružamo sledeće vrste usluga:
- Analiza postojećeg stanja na terenu
- Izrada tehničkog rešenja - ponude
- Izrada kompletne projektne dokumentacije
- Proizvodnja i nabavka opreme
- Montaža i puštanje u rad
- Uputstva za korišćenje i održavanje
- Obuka rukovaoca
- Servis u garantnom i vangarantnom periodu

alternative

 

PRIPREMA VODA ZA KOMUNALNA POSTROJENJA

Od 1990. godine preko 2 milijarde ljudi dobilo je pristup poboljšanoj vodi i sanitarnim uslovima; ipak sve manje zaliha vode za piće i dalje predstavlja glavni problem koji pogađa svaki kontinent. Nedostatak vode trenutno pogađa više od 40% ljudi širom sveta i predviđa se da će se ovaj procenat povećavati sa porastom globalnih temperatura kao posledica klimatskih promena.

BBD Group se bavi projektovanjem, montažom i puštanjem u rad postrojenja za pripremu i prečišćavanje vode. Primenom savremenih tehnologija izrađujemo postrojenja za komunalne potrebe različitih kapaciteta i stepena prečišćavanja.

alternative