Princip rada termalne hidrolize

Procesom termalne hidrolize mulj iz otpadnih voda i druge vrste organskog otpada se izlažu visokim temperaturama i pritisku. Većina konvencionalnih tehnologija radi na 70 °C, Cambijev proces tretira organsku materiju na 165-170 °C i na taj način je rastvara u masu laku za digestiju, a istovremeno uništava opasne mikroorganizme. Visoko je energetski proces sa malim operativnim troškovima, zauzima manje mesta a rešava i problem mirisa koji se pojavljuje pri klasičnim tretmanima organske materije

Nazad