Waterleau

Država: Belgija
Godina: 2014.

Filter sa aktivnim ugljem
Dimenzije(øDxHcyl): ø1800x2200 mm
Materijal: AISI 316L

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 3.5 barg
Temperatura: 95°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Oprema: Posuda sa filter pločom i distributerom

Količina: 1 kom


Waterleau

Država: Belgija
Godina: 2012.

Filter sa aktivnim ugljem
Dimenzije(øDxHcyl): ø2400x2900 mm
Materijal: AISI 316L

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 3.5 barg
Temperatura: 95°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija

Količina: 2 kom


Waterleau

Država: Belgija
Godina: 2012.

Filter sa aktivnim ugljem
Dimenzije(øDxHcyl): ø2400x2900 mm
Materijal: AISI 316L

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 3.5 barg
Temperatura: 95°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Oprema: Posuda sa filter pločom i distributerom

Količina: 4 kom


Waterleau

Država: Belgija
Godina: 2012.

Multimedijalni filter
Dimenzije(øDxHcyl): ø2000x2000 mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 6 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoven
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Troslojna zaštita epoksidnim premazima

Količina: 1 kom


Waterleau

Država: Belgija
Godina: 2012.

Multimedijalni filter
Dimenzije(øDxHcyl): ø2200x2000 mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 6 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoven
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Troslojna zaštita epoksidnim premazima

Količina: 3 kom


Waterleau

Država: Belgija
Godina: 2012.

Filter sa aktivnim ugljem
Dimenzije(øDxHcyl): ø1800x2000 mm
Materijal: AISI 316L

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 3.5 barg
Temperatura: 95°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Poliranje bajcovanje i pasivizacija
Oprema: Posuda sa filter pločom i distributerom

Količina: 3 kom