Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2500x3500mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 bar / 1 bar
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoven
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Troslojna zaštita epoksidnim premazima

Količina: 2 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2500x2700mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 1 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2500x1500mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 2 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Horizontal Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2000x4600mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 1 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2500x1500mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 4 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2500x2700mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 1 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2015.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2000x1800mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 6 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2014.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2000x1800mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoksid
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Epoksid

Količina: 4 kom


Bilfinger

Država: Nemačka
Godina: 2014.

Vakuum posuda
Dimenzije(øDxHcyl): ø2000x1500mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Otpadne vode
Pritisak: -1 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Epoven
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Troslojna zaštita epoksidnim premazima

Količina: 2 kom