Agbor Engineering Ltd

Država: Ukrajina
Godina: 2011.

Jono-izmenjivački filter
Dimenzije(øDxHcyl): ø1800x4000mm
Materijal: S235JR

Radni parametri:
Fluid: Voda
Pritisak: 6 barg
Temperatura: 50°C
Namena posude: Filtriranje vode
Anti-korozivna unutrašnja zaštita: Gumiranje
Anti-korozivna spoljašnja zaštita: Troslojna zaštita epoksidnim premazima

Količina: 3 kom