ISO 9001:2008

BBD Goup d.o.o. obavlja svoju delatnost u okviru uređenog poslovnog sistema, podjednako efikasno u svim organizacionim celinama, a o čemu svedoči i sertifikacija ISO 9001:2008 za trgovinu, usluge i inženjering iz oblasti procesne opreme i energetike.

ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja predstavljaja opštu saglasnost o načelima dobrog upravljanja kvalitetom, a BBD Group d.o.o, se 2014 godine opredelio za implementaciju iste kako bi poboljšao koordinaciju među svojim zaposlenima, izvan firme s partnerima i saradnicima, a i kako bi svojim klijentima garantovao najviši nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

BBD Group ima za cilj da svaki svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na kvalitetu proizvoda i usluga ispunjavanjem zahteva međunarodnog standarda
ISO 9001:2008.