Energija

BBD Group je prepoznao potrebu za iskorišćenjem obnovljivih resursa i proizvodnju zelene energije.

U skladu sa savremenim trendovima iskorišćenja obnovljivih resursa i potencijala energije vetra i sunca

U saradnji sa partnerima koji zauzimaju liderske pozicije na svetskom tržištu radimo na realizaciji projekata sa ciljem maksimalnog iskorišćenja obnovljivih resursa i proizvodnji zelene energije uz poseban osvrt na zaštituživotne sredine.

Zelena energija dobijena od bio mase, otpada, potencijala vetra i sunca predstavlja izazov kojem je BBD Group posvećen.